Хэлний тохиргоог арилгах

Хөтөч доторх PDF хэрэгсэл

Вэб хөтөч дээрээ файлуудаа боловсруулах боломжтой уугуул PDF хэрэгсэл. Бид таны файлуудыг хэзээ ч интернетэд байршуулдаггүй.

PDF нэгтгэх

PDF файлуудаа орон нутгийн нэг PDF файлтай нэгтгэх.

PDF нэгтгэх >>

PDF хуудсыг сонгох

Орон нутгаас PDF файлыг хуудаснаас сонгоно уу.

PDF хуудсыг сонгох >>

PDF зургуудыг задлах

Өөрийн PDF файлуудаас зураг / дүрсийг гаргаж авах.

PDF зургуудыг задлах >>

PDF to HTML

PDF файлаа орон нутгийн хэмжээнд HTML формат руу хөрвүүлэх.

PDF to HTML >>

PDF хуудсыг хуудсаар нь салгах

PDF файлуудыг орон нутгийн хэмжээнд олон хуудас нэг PDF файл болгон тусгаарла.

PDF хуудсыг хуудсаар нь салгах >>

PDF Текстийг задлах

Өөрийн PDF файлуудаас текстийг задлах.

PDF Текстийг задлах >>