Хэлний тохиргоог арилгах

PDF хөтөч дотор нэгтгэх

Үнэгүй уугуул PDF хэрэгсэл. Дотоод хөтөчийг дотооддоо боловсруулах. Бид таны файлыг хэзээ ч интернетэд байршуулдаггүй.

PDF файлуудыг сонгоно уу
Эсвэл тэдгээрийг доорхи газар руу хаяна уу
Эсвэл чирж унагаах замаар эрэмбэлэх
Нэгдэж эхлэх
Нэгдэж байна
Нэгдэхээ боль
Эхлүүлэх
Эхлүүлэх. Үүнд 1 ~ 2 минут болно ...